Minutes
2019 Greens Golf & HDC Social House Marketing Seniors Ladies Juniors
JanFeb
Minutes Minutes Minutes
Minutes

Mar Minutes


Minutes
AGM Mins
Apr Minutes
Minutes Minutes Minutes Minutes

May
Minutes

Jun MinutesMinutes

Jul
Minutes

Aug
Minutes
Minutes
Sept Minutes


Oct
Minutes
Minutes
Minutes

Nov Minutes


Dec

Minutes Minutes
Minutes


Sub Committee Minutes 2020

2020 Greens Golf & HDC Social  House Marketing Seniors Ladies Juniors
Jan
Minutes

Minutes Minutes Minutes
Feb
Minutes

Mar Minutes


AprMay
Minutes

Jun
Minutes


Minutes

Jul Minutes MinutesMinutes
Aug Miinutes Minutes


Minutes

Sept
Minutes
Minutes

Minutes
Oct MInutes Minutes


Minutes

NovDec